Silangan

Ganito ang sabi ng Panginoon;

Is 43:5 Huwag kang matakot, sapagka’t ako’y sumasaiyo: aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran;

Is 46:11 Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain; oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin; aking, pinanukala, akin namang gagawin.

Isa itong hula na kung pagninilay-nilayin at ating pag-aaralan ay tanging ang Pilipinas lamang ang pinaka-malapit sa tinutukoy na malayong lupain sa silangan. Nandirito kasi ang maraming bilang ng mga Kristiyanong nananampalataya kay Kristo kumpara sa mga karatig na bansang may mga iba’t-ibang paniniwala.

Hindi ito mga aral na itinuro ng mga dayuhan na nagmula sa kanluran at dinala sa silangan.

Malachi 1:11 Sapagka’t mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga Gentil; at sa bawa’t dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan, at ng dalisay na handog: sapagka’t ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga Gentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

Ang ibig sabihin ng paghahandog ng kamangyan ay mga panalangin ng mga banal.

Revelation 5:8 At pagkakuha niya ng aklat, ang apat na nilalang na buhay at ang dalawangpu’t apat na matatanda ay nangagpatirapa sa harapan ng Cordero, na ang bawa’t isa’y may alpa, at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal.

Hindi ba ito isang napakagandang balita sa mga Pinoy?

Advertisements

About Elpidio Cerezo Biado

I am a licensed real estate broker from Antipolo Philippines.
This entry was posted in Kaalaman and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s