Kamatis

May kasabihan sa Tagalog na ang isang bulok na kamatis kung hindi mo aalisin sa tiklis ay maihahawa ang mga walang sira. Ganun din naman sa tao.

1 Cor 15:33 Huwag kayong padaya: Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali.

Kaya nga, ipinaaalis sa pagsasama-sama ang mga kapatid sa pananampalataya na lumalaban sa mga aral ni Cristo.

1 Cor 5:13 Datapuwa’t sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.

Isang halimbawa ay ang mga katulad ni Himeneo at alejandro na itiniwalag dahil sa paglaban sa aral.

1 Tim 1:20 Na sa mga ito’y si Himeneo at si Alejandro; na sila’y aking ibinigay kay Satanas, upang sila’y maturuang huwag mamusong.

Ang ganitong klaseng tao ay binibigyan lamang ng isa o dalawang pagkakataon at sa ikatlo’y tuluyan nang itatakwil.

Titus 3:10 Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos nang una at ikalawang pagsaway ay itakuwil mo;

Hindi ito yung kapatid na pinatatawad ng makapitongpu’t pito o apat na raan siyamnapung (490) beses. Sapagka’t ang mga kasalanang nagagawa dito ay yung hindi sinasadya o dala lang nang kahinaan ng laman.

Matt 18:21 Nang magkagayo’y lumapit si Pedro at sinabi sa kaniya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya’y aking patatawarin? hanggang sa makapito?

Matt 18:22 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Hindi ko sinasabi sa iyo, Hanggang sa makapito; kundi, Hanggang sa makapitongpung pito.

Sapagka’t utos ang pag-aalis ng masasamang tao sa loob ng Iglesia ng Dios, marapat na tayo’y maging matibay sa ating pananampalataya, gaya ng pagkaturo, na sumasagana sa pagpapasalamat sa gabi’t araw.

Mark 14:38 Kayo’y mangagpuyat at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso: ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapuwa’t mahina ang laman.

Advertisements

About Elpidio Cerezo Biado

I am a licensed real estate broker from Antipolo Philippines.
This entry was posted in Pakikisama and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s