Pagkain

Habang nasa harap ng masaganang pagkain, ay nag-umpisang mangaral ang ate sa nakababatang kapatid na nag-aaral. Mangyari’y nahuli kasi ito na naglalaro ng computer games.

Hindi ako pamilyar sa mga computer games pero sabi ng ate, nakita niya ang character nito in action sa oras na iyon na dapat sana ay nasa School ito at nag-aaral.

Mariing itinanggi naman niya ito at sinabing, “puede ba ate, patapusin mo muna akong kumain bago ka magsermon”, nawawalan kasi ako ng gana eh!.

Bigla kong naisip ang talatang ito.

Mt 4:4 Datapuwa’t siya’y sumagot, at sinabi, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa’t salitang lumalabas sa bibig ng Dios.

Kung ang pagkain ay ikinabubuhay ng isang tao, hindi ba nararapat na bigkasin ang mabubuting aral at salita ng Dios habang ang isang tao ay kumakain ng tinapay na literal? Dalawa kasi ang pagkatao ng isang tao, ang pagkataong labas at ang pagkataong loob nito. Kaya pala ganito ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga Corinto.

2 Cor 4:16 Kaya nga hindi kami nanghihimagod; bagama’t ang aming pagkataong labas ay pahina, nguni’t ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw.

Kaya naman ang pagkain, maging literal o espiritual, ay may kakaibang reaksiyon sa tao maging sa masasama at sa mabubuti.

Jn 3:20 Sapagka’t ang bawa’t isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa.

Jn 3:21 Datapuwa’t ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios.

Sa katunayan, ang pagkaing literal at espiritual ay may sariling papasukan at lalabasan. Ang pagkaing literal ay sa bibig pumapasok diretso sa tiyan lalabas sa puwet at ang pagkaing espiritual naman ay sa tainga pumapasok diretso sa puso lalabas sa bibig.

Mt 15:17 Hindi pa baga ninyo nalalaman, na ang anomang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan, at inilalabas sa daanan ng dumi?

Lk 6:45 Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso; at ang masamang tao’y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan: sapagka’t sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kaniyang bibig.

Advertisements

About Elpidio Cerezo Biado

I am a licensed real estate broker from Antipolo Philippines.
This entry was posted in Pamilya and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s