Kaligtasan

Kung Dios ang tatanungin kung sino ang dapat maligtas, ang ibig niya ay lahat ng tao ay dapat maligtas.

Rom 10:9 Sapagka’t kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka:

Nguni’t ang prophesiya na rin ang naghayag na hindi lahat ng tao ay maliligtas, katunayan ang talatang ito ay nagsasaad na si Kristo ay magdadala lamang ng maraming anak at hindi ang lahat.

Heb 2:10 Sapagka’t marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit.

Gayon din sa hanay ng mga Anghel na sinasabing 2/3 lang ang maliligtas at ang natitirang ikatlong bahagi ay sa ikakapahamak.

Rev 12:4 At kinaladkad ng kaniyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinaghagis sa lupa: at lumagay ang dragon sa harapan ng babaing manganganak na, upang lamunin ang kaniyang anak pagkapanganak niya.

Ang mga bituin na tinutukoy sa itaas ay mga anghel na pinatutunayan naman ng talatang sumusunod.

Rev 1:20 Ang hiwaga ng pitong bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay, at ng pitong kandelerong ginto. Ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia: at ang pitong kandelero ay ang pitong iglesia.

Dalangin ko sa Dios, makasama nawa ako sa sinasabing maraming anak ng kaluwalhatian na magiging mga sakdal. Sana kapatid, makasama ka rin.

Advertisements

About Elpidio Cerezo Biado

I am a licensed real estate broker from Antipolo Philippines.
This entry was posted in Kaligtasan and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s