Mamamatay Tao

kastoy-mamamataytaoAno na ba ang nangyayari sa bayan natin? Patayan doon, patayan dito, wala na yatang takot ang mga tao ngayon na pumatay ng walang habas.

Akyat bahay gang, Riding in tandem, Bolt cutter gang, Bodol-bodol gang at kung anu-ano pang gang na gumagala na bumibiktima at pumapatay sa mga walang malay nating kababayan.

Kung Biblia ang tatanungin, Sino ba ang tinutukoy na mamamatay tao na nang-uudyok sa mga Kriminal na ito?

Jn 8:44  Kayo’y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya’y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka’t walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ama nito.

Ang Dios, bagama’t nakasaad na Siya ang sumusugat at pumapatay, Siya rin naman ang bumubuhay at nagpapagaling.

Deut 32:39  Tingnan ninyo ngayon, na ako, sa makatuwid baga’y ako nga, At walang dios sa akin: Ako’y pumapatay, at ako’y bumubuhay; Ako’y ang sumusugat, at ako’y ang nagpapagaling: At walang makaliligtas sa aking kamay.

Ang lahat ng tao ay itinakda na mamatay na minsan maging siya ay mabuti o masama.

Eccles 7:15  Lahat ng ito ay nakita ko sa mga kaarawan ng aking walang kabuluhan: may matuwid na namamatay sa kaniyang katuwiran, at may masama na humahaba ang buhay sa kaniyang masamang gawa.

Is 57:1  Ang matuwid na namamatay, at walang taong nagdadamdam; at mga taong mahabagin ay pumapanaw, walang gumugunita na ang matuwid ay naalis sa kasamaan na darating.

Kaya nga, kung ikaw ay kay Kristo ano sa iyo ang kamatayan,  kayang kaya ka namang buhayin ng Dios sa mga huling araw.

Mt 10:28  At huwag kayong mangatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapuwa’t hindi nangakakapatay sa kaluluwa: kundi bagkus ang katakutan ninyo’y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impierno.

Ang tanong, paano kung nagpakamatay yung tao? Sino ang nag-udyok sa kanya para maging mamamatay-tao at patayin ang kanyang sarili, hindi ba si Satanas? Nawalan na kasi siya ng tiwala sa magagawa ng Dios. Siya ay isang duwag at hindi mananampalataya na may bahagi sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre.

Advertisements

About Elpidio Cerezo Biado

I am a licensed real estate broker from Antipolo Philippines.
This entry was posted in Kaalaman, Kaligtasan, kamatayan, Personalidad and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s