Ako Ang Gaganti

kastoy-vengeanceismineMahalin mo ang iyong kaaway. Utos ng Dios na sa totoo lang mas madaling sabihin kaysa gawin.

Bakit kailangan pang mahalin eh pinatawad mo na nga. Bahala na lang ang Dios sa kanya.

Ang intindi mo kasi sa bahala na ang Dios sa kanya ay igaganti ka Niya sa kaapihan na dinanas mo.

Ganun nga ba ang pagkakilala mo sa Dios, Mapaghiganti? 

1 Cor 6:7  Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo’y magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? bakit hindi bagkus kayo’y padaya?

Kaya naman kapag napahamak ang iyong kaaway, ayan na, aakalain mong kumpirmasyon na yun ng Dios sa galit mo sa iyong kaaway. Sa isip mo, karma karma lang yan. At ang hindi maganda na gawin mo ay yung magpasalamat ka pa sa Dios dahil akala mo iginanti ka Niya at hindi ka niya pinabayaan.

Prov 3:12  Sapagka’t sinasaway ng Panginoon ang kaniyang iniibig: gaya ng ama sa anak na kaniyang kinaluluguran.

Sa loob ng isang Pamilya, ang Ama ba ay magpaparusa sa ikakapahamak ng kanyang anak  laban sa isa pa niyang anak? Aasahan mo ba na papatayin o pahihirapan nung Ama yung anak na nagkasala?

Hindi nga ba iniutos ng Dios na iyong idalangin, pakanin at painumin kung nagugutom ang iyong kaaway?

Prov 25:21  Kung ang iyong kaaway ay magutom, bigyan mo siya ng pagkain na makakain; at kung siya’y mauhaw, bigyan mo siya ng tubig na maiinom:

Mt 5:44  Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyo’y nagsisiusig;

Bigyan natin ng daan ang galit ng Panginoon at huwag nasain ang kapahamakan ng ating kapwa.

Rom 12:19  Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Dios: sapagka’t nasusulat, Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ng Panginoon.

Tayo’y maging magmakupad sa pagkagalit na gaya rin naman Niya.

Jas 1:19  Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Nguni’t magmaliksi ang bawa’t tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit;

2 Pet 3:9  Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.

Ako ang gaganti sabi ng Panginoon. Alam niya kasi ang kahinaan mo. Alam Niya na dadalhin ka ng galit mo sa kung saan maaari mong pagsisihan dahil sa iyong kabiglaanan at init ng ulo. Cool lang dude…cool!

Advertisements

About Elpidio Cerezo Biado

I am a licensed real estate broker from Antipolo Philippines.
This entry was posted in galit and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s