Pagtutuli

kastoy-pagtutuliKakaiba ang nakagisnang pagtutuli (circumcision) sa Pilipinas.  Naranasan ko din ang ganitong pamamaraan sa probinsiya namin sa Pangasinan kung saan kami lumaki at nagkaisip.

Ito yung paggamit ng pamukpok, matalim na labaha at isang kahoy na kinorteng letter L na kung saan isusuot ang balat ng ari ng lalake, ipapatong ang labaha at saka pupukpukin ng dahan dahan hanggang sa maghiwalay ang balat.

Muntik ko pa ngang nalulon yung dahon ng bayabas na ipinangata para idura sa ari  pagkatapos hiwain. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ka patatakbuhin ng mga isang daang metro pabalik.

Isa itong ritual na iniutos ng Panginoon sa kanyang bayang Israel tanda ng kanyang pakikipagtipan.

Gen 17:10  Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng iyong binhi, pagkamatay mo; tutuliin ang bawa’t lalake sa inyo.

Gen 17:11  At kayo’y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama; at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo.

Gen 17:12  At ang may walong araw ay tutuliin sa inyo, ang bawa’t lalake sa buong kalahian ninyo; ang ipinanganak sa bahay, o ang binili ng salapi sa sinomang taga ibang lupa na hindi sa iyong lahi.

Gen 17:13  Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi, ay dapat tuliin: at ang aking tipan ay sasa iyong laman na pinakatipang walang hanggan.

Gen 17:14  At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kaniyang balat ng masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kaniyang bayan; sinira niya ang aking tipan.

Ang lalaking masumpungan na hindi tuli sa moderno nating pamumuhay ay tinatawag na supot at katawa-tawa sa mga kaibigan at kakilala. Hindi na raw tatalab ang talim ng labaha sa kunat ng balat kung masyado nang matanda ang tutuliin. Mukhang mali, kasi si Abraham ay 99 years old na nang tuliin.

Gen 17:24  At si Abraham ay may siyam na pu’t siyam na taon, nang tuliin ang laman ng kaniyang balat ng masama.

Gaano man kahalaga ang pagtutuli sa bansang Israel, walang halaga ito sa panahong Kristiyano na itinuro ni Kristo sa kanyang pagparito sa lupa, mga utos na galing sa Dios mismo para sa ating makabagong panahon.

1 Cor 7:19  Ang pagtutuli ay walang anoman, at ang di pagtutuli ay walang anoman; kundi ang pagtupad sa mga utos ng Dios.

Rom 2:25  Sapagka’t ang pagtutuli’y tunay na pinakikinabangan, kung tinutupad mo ang kautusan; datapuwa’t kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli.

Samakatuwid, tuli ka man o supot, hindi yan issue sa buhay ng Kristiyano. Yun nga lang, humanda kang tuksuhin ng mga alaskador, supot… supot… aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa supot. hahaha!

Advertisements

About Elpidio Cerezo Biado

I am a licensed real estate broker from Antipolo Philippines.
This entry was posted in Nakaugalian and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s