Set Priorities

nowlaterAno ba ang dapat unahin? Sa bayarin, ano ang mas importante na dapat bayaran, kung ang pera mo ay sapat lang sa isang bayarin katulad ng ilaw o tubig, ano ang iyong uunahin?

Para sa akin kasi mas importante yung tubig kaysa ilaw. Babayaran ko muna tubig tapos later na yung ilaw o kuryente. Ikaw, ano ang mas importante sa iyo?

Kung tao ang pag-uusapan, may mga sinasabi ang Bible sa kung sino ang dapat unahin bago ang sa ibang tao.

1 Tim 5:8  Datapuwa’t kung ang sinoman ay hindi nagkakandili sa mga sariling kaniya, lalong lalo na sa kaniyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kay sa hindi sumasampalataya.

Sa pagitan ng Dios naman at sa tao, sino ang dapat nating unahin?

Mt 10:37  Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kay sa akin ay hindi karapatdapat sa akin; at ang umiibig sa anak na lalake o anak na babae ng higit kay sa akin ay hindi karapatdapat sa akin.

Hindi ang ibig sabihin ay hindi mahalaga ang iba, kundi may mas mahalaga lamang na dapat unahin at pahalagahan bago ang iba. Gayun din naman ang pakikinig sa salita ng Dios kaysa sa anomang gawain na pinagkaka-abalahan ng mga tao.

Lk 10:38  Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon: at isang babaing nagngangalang Marta, ay tinanggap siya sa kaniyang bahay.

Lk 10:39  At siya’y may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon, at pinakikinggan ang kaniyang salita.

Lk 10:40  Nguni’t si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod; at siya’y lumapit sa kaniya, at sinabi, Panginoon, wala bagang anoman sa iyo, na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na magisa? iutos mo nga sa kaniya na ako’y tulungan niya.

Lk 10:41  Datapuwa’t sumagot ang Panginoon, at sinabi sa kaniya, Marta, Marta naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay:

Lk 10:42  Datapuwa’t isang bagay ang kinakailangan: sapagka’t pinili ni Maria ang magaling na bahagi, na hindi aalisin sa kaniya.

Hindi nga ba ganito ang karamihan sa atin? Naliligalig tayo sa mga maraming bagay at hindi natin naiisip na ang Dios ang may ari ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, na kayang kaya Niyang ipagkaloob kung tayo ay maging masunurin at tatalima sa lahat ng Kanyang mga utos.

Is 1:19  Kung kayo’y magkusa at mangagmasunurin, kayo’y magsisikain ng buti ng lupain:

Ikaw kapatid, ano ang iyong inaantay? Bumalik ka na sa saway at utos ng Panginoon na siyang pinakamahalaga kaysa sa anomang bagay na ginagawa mo sa buhay sa ilalim ng araw.

Advertisements

About Elpidio Cerezo Biado

I am a licensed real estate broker from Antipolo Philippines.
This entry was posted in Kaalaman, maria, Pamilya and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s