Karunungan Ng Tao

kastoy-man inventionAng karunungan ng tao ay totoong maunlad na at ginagawa nito na mapadali ang lahat ng ating ginagawa o mga gagawin.

Nauso na ang mga madaling lutuin gamit ang oven. May instant kape at instant noodles  na rin ngayon na pinakikinabangan ng mga bising tao.

Ang pag-unlad ng tao ay naalaman na noon pa man at binanggit yan sa aklat ni propeta Daniel.

Dan 12:4 Nguni’t ikaw, Oh Daniel, isara mo ang mga salita, at tatakan mo ang aklat, hanggang sa panahon ng kawakasan: marami ang tatakbo ng paroo’t parito, at ang kaalaman ay lalago.

Sa aspeto ng pamumuhay, ang pagkatha ay hindi masama maliban na nga lang sa preservatives ng mga pagkain na nakakasama sa kalusugan pero sa aspeto ng pananampalataya ang pagkatha ay hindi ipinahihintulot ng Dios.

Eccles 7:29 Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Dios ang tao; nguni’t nagsihanap sila ng maraming katha.

Alam kasi ng Dios na sa pag-unlad ng mga katha o inventions of man, masasalig ang marami sa karunungan ng tao at hindi sa kapangyarihan ng Dios.

1 Cor 2:5 Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios.

Ang pagkatha halaw sa karunungan at imahinasyon ng tao sa aspeto ng pananampalataya sa Dios ay maliwanag na pagsamba sa diosdiosan at alin man sa lahat ng mga katha  maging sa  computer, gadget, leisure, travel at communication, kapag nasalig ang ating isip at puso dito, mahahanay ito sa pagkabuyo sa kalayawan at naglalayo sa atin sa lingap ng Panginoon.

Advertisements

About Elpidio Cerezo Biado

I am a licensed real estate broker from Antipolo Philippines.
This entry was posted in karunungan and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s