Paninira

kaspagarigan-paniniraPaninira daw kapag pinuna mo ang maling gawa ng iyong kapuwa. Katwiran nila, huwag kayong humatol para huwag din kayong hatulan. Katwiran yan ng mga hindi nakaka-alam ng katotohanan. Isa yan sa bilin nung dumalaw sa Pilipinas na hindi ko man lang naringgan ng mga talata sa Bible, puro kuwento na galing sa kanyang sariling pagpapaliwanag. Bawal kang humatol kung yung ginagawa nung hinahatulan mo ay ginagawa mo din.

Rom 2:1 Dahil dito’y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagka’t sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagka’t ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay.

Rom 2:21 Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili? ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, ay nagnanakaw ka?

Pag-ibig sa kapwa ang tawag dun at hindi paninira. Aantayin mo ba na mismong ang Dios ang magparusa sa iyo? Dito yan sa lupa Tsong hindi yan yung parusa sa langit pagkatapos ng paghuhukom.

Heb 12:6 Sapagka’t pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa’t tinatanggap na anak.

Depensa na lang yan ng mga gumagawa ng masama para hindi masaway ang kanilang mga maling gawa.

John 3:20 Sapagka’t ang bawa’t isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa.

Hindi kasi maiwasan na kapag nagsabi ka ng totoo ay may masasagasaan kang mali. Halimbawa na lang sa usapin na kung sino ang mga sumasamba sa dios-diosan. Kahit hindi mo banggitin kung anong religion, may clue na agad ang nagbabasa kung sino ba ang gumagawa nito.

Depensa ulit nila, kung si Kristo nga hindi nakiki-alam sa ibang religion, kayo pa? Hello, hindi po mga laban yan sa aral. Mga kakampi po yan at hindi po kayo yan!

Mark 9:38 Sinabi sa kaniya ni Juan, Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo’y nagpapalabas ng mga demonio; at pinagbawalan namin siya, sapagka’t hindi sumusunod sa atin.

Mark 9:39 Datapuwa’t sinabi ni Jesus, Huwag ninyong pagbawalan siya: sapagka’t walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko, na pagdaka’y makapagsasalita ng masama tungkol sa akin.

Mark 9:40 Sapagka’t ang hindi laban sa atin ay sumasa atin.

Ang utos nga sa mga lumalaban sa aral ay ito:

Titus 1:13 Ang patotoong ito ay tunay. Dahil dito’y sawayin mong may kabagsikan sila, upang mangapakagaling sa pananampalataya,

Titus 1:14 Na huwag mangakinig sa mga katha ng mga Judio, at sa mga utos ng mga tao na nangagsisisinsay sa katotohanan.

Mawalang galang po, respeto lang po! Ang mabuting Kristiyano hindi naninira. Isa yan sa gasgas na gasgas na depensa. Wala kasi silang masabing katuwiran na galing sa Bible para masusugan ang kanilang mga ritual na ginagawa. Para silang si San Pablo noon na masikap sa sali’t-saling sabi ng kanyang mga magulang kaya yun akala niya tama siya, kaya inusig at nilipol niya ang mga kaanib ng Iglesia ng Dios.

Gal 1:13 Sapagka’t inyong nabalitaan ang aking pamumuhay nang nakaraang panahon sa relihion ng mga Judio, kung paanong aking inuusig na malabis, at nilipol ang iglesia ng Dios:

Dios ang may ibig na lahat ng tao ay mangaligtas at mangaka-alam ng katotohanan. Umaasa kami at sumasampalataya, na ang mga namamali sa diwa ay darating din sa pagkaunawa at silang mga mapag-upasala ay mangatututo ng aral. Sino ba ang ayaw maligtas? Kung evangelio ni Cristo ang basehan ng paghatol, dapat sumunod tayo sa kanyang sinasabi. Kapag sinabing huwag, talima dapat agad agad.

Advertisements

About Elpidio Cerezo Biado

I am a licensed real estate broker from Antipolo Philippines.
This entry was posted in katotohanan and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s